Trafik Kazaları

Trafik Kazaları

Firmamız trafik kazası mağdurlarının trafik mali zorunlu sigorta veya kaskolarından hak kazandıkları maddi teminatı mağdur adına tüm Türkiye’ye yayılan örgütlü bir yapı içerisinde, tamamen bu konuda uzmanlaşmış sigortacı ve avukatlar vasıtasıyla işlemleri takip ederek ve başlangıçta mağdurdan mahkeme ve avukatlık ücreti talep etmeden 2–3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırarak mağdura poliçede teminat olarak gösterilen tüm miktarı azami ölçüde sağlamak maksadıyla kurulmuş ve faaliyetine devam etmektedir.

Yabancı Plakalı Araç Hasarları

Ülkemizin Avrupa  ve Asya arasında bir geçiş noktası olması ve yine yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşımızın bulunması sebebi ile  yabancı plakalı araç sayısı ülkemizde fazladır . Özellikle yaz aylarında  ülkemiz karayollarında  fazlaca yabancı plakalı araç bulunmakta ve bunlar kazaya karışarak  vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaktadır. Kazaya karışanların yabancı ülkede yaşıyor olması olası bir tazminat durumunda tahsilini imkansız hale getirmektedir. Firmamız uzaman kadrosu ve hukukçuları ile  yabancı plakalı araçların vermiş olduğu cismani ve manevi  zararların giderilmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve yurt dışından  tazminatları tahsil  ederek mağdurlara ödeme yapmaktadır.

Yaralanma halinde gereken belgeler;

 • Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
 • Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 • Dökümlü tedavi faturaları asılları,
 • Maluliyet sözkonusu ise, maluliyet oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.

Ölüm Halinde Gereken Belgeler

 • Kaza tespit tutanağı
 • Kaza tespit tutanağı resmi tastikli sureti,
 • Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Ölüm Raporu,
 • Ölenin mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
 • Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
 • Aile nüfus kaydı aslı ve veraset ilamı,
 • Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler.
Web Tasarım; About Solutions™